Saksforhold i Norge

Bygdeposten-saken – misbruk av rettsapparatet for å sette en stopper for avsløringer i media

Hvem drepte Jan Wiborg?

TV2-profil fusket i reportasje om Gardermoen-varsler

Debatter, løgner og diagnoser m.m. på det som var Venstres debattforum på Internett

Bok av Erling Folkvord – Vår korrupte hovedstad

En avkledning av Høyesterett

En avkledning av Gjenopptakelseskommisjonens arbeid i Fasting Torgersen-saken

Baneheia-saken