Hjem

Efter å ha lest om alvorlig maktmisbruk på FAMPOs internettsider, vil nok noen og enhver stille seg selv spørsmålet: Hvem kan jeg stemme på den 12. september? Det spørsmålet er det ikke FAMPOs oppgave å besvare; vi tar ikke stilling til hvem som har det beste politiske programmet.Vi jobber for menneskerettigheter og mot korrupsjon.

På denne siden vil vi samle stoff om hvor kandidatene ved årets stortingsvalg står når det gjelder det FAMPO kjemper for. Hvem viser vilje til å ta opp den groteske maktmisbruken i Norge til debatt? Hvem viser at de står for det motsatte? Det må du som er stemmeberettiget i høst vite foran valget.

Demokratene oppretter lenk til FAMPOs internettside. les mere
Erling Folkvord stiller som førstekandidat i Oslo. les mere
Venstre - et parti som sprer løgner og diagnoser. les mere
NKPs partiavis skrev om "Bygdepost-saken". les mere

 

FAMPO har sendt et åpent brev til de fremste kandidatene ved årets stortingsvalg. Det kan leses her. Vi har motatt flere svar. De fleste er ikke formulert slik at vi ser det som passende å legge dem ut i sin helhet, men vi kommenterer innholdet i flere av svarene her.