Hjem

Fredag 27.mai ble Øystein Mæland, psykiater og AP-politiker, utnevnt til ny politidirektør. For å se hva Mæland har bedrevet før han ble utnevnt til politidirektør, anbefales det at man leser Torgersen-saken: Gjenopptakelseskommisjonens sviktende grunnlag for å avslå kravet om gjenopptakelse.

Som man kan se av artikkelen, var vår nye politidirektør med på å avslå kravet om gjenopptagelse av Torgersen-saken på sviktende grunnlag.

En annen som deltok i avgjørelsen, er Janne Kristiansen. Hun ble i september 2009 utnevnt til ny sjef for PST. Dermed sitter to av de som har vært med på å hindre gjenopptagelse av et notorisk justismord, i dag i topposisjon innen politiet og Politiets Sikkerhetstjeneste.