Hjem

Naziånda
Av Armand Edgar Nyhus

Naziånda frå Hitler
og Himmler
overlevde
det tredje rikets fall.
Ho lever i "systemet psykiatri"
Ho arbeider for eit elitesamfunn,
der vanlege menneskje
ikkje er ønska.

Menneskeforakta kjem tydeleg fram
i dette systemet
som folk veit for lite om.
Dei lever side om side med
Hitler og Himmler
utan å stille eit spørsmål.

Mengele arbeider framleis i psykiatrien.
Får eksperimentere
med forsvarslause offer,
dei som ingen har
til å verje seg.
Hakekorset heng på veggen
i dei hemmelege rom.