Hjem

Minneord Mads Nikolai Berge (1929-2004)

Kjempen fra Sunnfjord.

Mads Nikolai Berge var en pioner for lobotomiofrene fra psykiatrien. Hans innsats bidro sterkt til et første gjennombrudd for "lobotomisaken" i 1990 og som seinere resulterte i at Stortinget vedtok en felles billighetserstatningsordning for lobotomiopererte høsten 1996. Mads stod fram offentlig i media i 1988 i forbindelse med billighetserstatningssøksmål. Mads sitt innlysende krav om oppreisning ble avvist. Helsedirektoratet begrunnet sin avvisning i uttalelse til Justiskomiteen med:
"Lobotomi var en akseptert behandlingsmetode i Norge og ellers i verden på det tidspunkt det ble utført. Inngrepet ble den gang ansett for å være forsvarlig ut fra den kunnskapen som fantes på området.
"Nestoren i norsk psykiatri Leo Eitinger rykket ut i NRK-dagsrevyen og forsvarte lobotomi.

Mads ga ikke opp. Han kjempet ikke for seg selv, men for alle psykiatriofres menneskeverd. Undertegnede ble kjent med Mads i 1989. Jeg lærte mye av hans erfaringer med samfunnets øvrigheter og hans kloke moralske vurderinger. Mads avdekket psykiatriens menneskefiendtlighet og stilte spørsmål hva det skal være tillatt å gjøre mot et menneske i behandlingens navn. Hans ytringer om at sjokkbehandling og lobotomering kunne arte seg som konsentrasjonsliknende tilstander ble anmeldt til Pressens Faglige Utvalg fra et medlem i Instituttgruppe for psykiatri- universitetet i Oslo.

NRK laget program om lobotomi og Mads i 1989. Mads ville trekke seg, fordi de ikke ville vise sannheten. Journalisten i NRK-filmen spurte Mads om han ble redd da han visste han skulle lobotomeres. Mads svarte: "Kjære deg, eg var jo redd heile tida der inne (d.v.s. Neevengården)". Mads var opptatt av at barn måtte få dekket sitt behov for trygghet og fellesskap. Inntektene av sin bok gitt ut på eget forlag gikk til forebyggende arbeid for barn. Mads gikk ut mot diagnostisering og medisinering av barn (bl.a. ritalin). Mads så sammenhenger: "Skal samfunnet rettes opp, må mennesker som meg, få frem sin historie." Mads var ikke bare et offer. Han var en kjempe - i kamp mot urett og bedrag. Han var ikke bare vitne om psykiatriens bestialske vold, men også om menneskets muligheter til å overleve de største fornedrelser. Han var et edelt menneske med omtanke for samfunnets svakeste.

Joar Tranøy

publisert: 07.11.04.