Hjem

"Skremmende er vår komklusjon etter å ha gjennomgått så
nær som alle dommer ved borgarting lagmannsrett i fjor.
Vanlige mennesker har ingen rettssikkerhet, men risikerer å
bli flådd for opptil en halv million kroner på bagatell-saker.
Hvis du ikke passer deg, er du den neste."

Økonomisk Rapport 02/1998

Artikler om norske jurister

Artikler om lovgivning og rettssikkerhet

En artikkel om rettsvesenets seriøsitet. Les mere
Frikjent i straffesak - dømt i erstatningssak. Les mere
Advokat Sigurd Klomsæt frifunnet - politiets etterforskning slaktes. Les mere
Angående sorenskriveren som ble tatt for fyllekjøring. Les mere
Hovedforhandlingen i Breivik-saken er ugyldig. Les mere
Bygdepost-saken. Les mere.
Torgersen-saken. Les mere.
Engasjer deg ikke - hvis du vil bli mistrodd. Les mere
Riis-saken. Les mere