Hjem

Den 1. september 2010 skrev jeg et debattinnlegg (kan leses her) på forumet ju§§tudent.com. Et par andre debattanter hadde sine egne påstander å bidra med i debatten. Dessverre var de anonyme. En som kaller seg Hummer, kom med påstanden at Bianca Rytter hadde sperret sin datter inne i kjelleren. Av en eller annen grunn har vi ikke sett den påstanden bli fremmet av noen andre før; barnevernet har ikke hevdet dette, såvidt undertegnede kjenner til. Det er heller ikke rart at de ikke har hevdet det. Jeg har flere ganger vært hos Bianca Rytter og ikke sett antydning til noen kjeller...

En aktiv debattant i tråden var "exchange". Den som leser hele debattråden, vil kunne legge merke til at exchange er godt informert og siterer bl.a. fra Dag Hiåsens kjæremål fra Bygdepost-saken, som exchange har funnet frem til. Men argumentene holder et langt lavere nivå. I debatten ble jeg, som man kan lese, flere ganger irettesatt av den anonyme exchange for å ha unnlatt å nevne fakta som svært lite hadde med diskusjonen å gjøre, f.eks. at Joar Tranøy var med på å stifte Fampo.

Av exchanges påstander skal jeg her kun nevne én. I sitt hittil siste innlegg (dette skrives 26.09.10) hevdet exchange at Joar Tranøy i boken Psykiatriens kjemiske makt hadde hevdet at norske institusjoner var finansiert av CIA, og at disse påstandene ble tilbakevist som grunnløse i NOU 2003 : 33. Sannheten er at Tranøy ikke hevdet noe slik i Psykiatriens kjemiske makt; derimot stilte han spørsmål ved om Gordon Johnson ved Modum Bad var betalt av CIA.

Vi kan se frem til den dagen exchange og andre påstandsprodusenter på jusstudentenes forum får sin embedseksamen.

Erik Strand