Hjem

Fampo har besluttet å endre navn fra "Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep" til "Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur". Samtidig endres forkortelsen fra FAMPO til Fampo. Dette gjør vi for at organisasjonens navn skal signalisere at Fampo vil arbeide mot korrupsjon og maktmisbruk på ulike felter.

Med nytt navn satser Fampo på å samle mennesker som vil samarbeide for å få bukt med diverse forhold som ikke hører hjemme i et demokrati.