Hjem

From : Erik Strand fampo@hotmail.com
Sent : Monday, January 05, 2004 9:43:44 PM
To : smk01@smk.dep.no

Subject : Statsministerens nyttårstale

Nok en gang har vår kjære statsminister tatt opp temaet mobbing. Beklager, Kjell Magne, men jeg har min begrunnede tvil om seriøsiteten i ditt korstog mot mobbing. 21. juni 2000 sendte Radio Modum første program i serien "Det skjulte Norge". Der ble det avspilt en tape som viste hvilken fremferd menneskerettsforkjemperen Kåre Torvholm møtte da han ringte ditt kontor i din første statsministerperiode for å fortelle om drapstrusler mot barnebarna hans

Torvholm måtte registrere at telefonrøret var blitt lagt på ved statsministerens kontor. Han ringte sentralbordet og ble igjen satt over til sekretær Inger Andersen. "Oslo Renholdsverk" var svaret han fikk. At denne samtalen raskt ble avsluttet, burde ikke overraske. Torvholm ringte opp ditt kontor en tredje gang, og hun som svarte "Oslo Renholdsverk", var igjen blitt sekretær Inger Andersen ved statsministerens kontor.

Mobbing er mildt uttrykt om denne type fremferd. Kampen mot mobbing kunne du ha startet på ditt eget kontor. Tidligere stortingsrepresentant Marie Lovise Widnes (SV) fra ditt eget fylke har i sin bok "Fragler, finst dei" viet omfattende plass til Torvholms arbeide for fiskerne og mot kriminalitet. Din tidligere statsråd Gudmund Restad gikk som stortingsrepresentant ut med støtte til Torvholm og brukte hans materiale til å rette opp at Stortinget var blitt feilinformert. Hvor har du vært?

Torvholm lever ikke lenger, så overfor ham kan staten ikke gjøre opp. Men det finnes nok av dem som utsettes for mobbing og terror. Mens enkelte andre er blitt tildelt betydelige beløp fra Sigdal sosialkontor, får Dag Hiåsen kun minstesatsen. Flere ganger er han blitt fratatt også det. I en rettsstat ville han ikke vært sosialklient. Jeg sitter på skriftlige bevidnelser, bl.a. fra en hederlig psykiater, som viser at han ble tvangsinnlagt med bakgrunn i blanke løgner i 1992. Og du skal få lese den absurde begrunnelsen Sigdal sosialkontor gav skriftlig for ikke å ville møte Hiåsen sammen med tre vidner.

Hva Hiåsen er blitt møtt med av det lokale etablissement, er ille nok. Hovedproblemet er at når han som formann for Folke-Aksjonen Mot Psykiaternes Overgrep (FAMPO) over år har stått på for å representere mennesker som er blitt utsatt for psykiatriske eller rettslige justismord, da rammes også disse. Noe av det Hiåsen har kunnet dokumentere, bl.a. ved å sitere offentlig utstedte dokumenter, skrev lokalavisen Bygdeposten om i 2000. det var før Drammen byrett og Borgarting lagmannsrett hjalp til med å få redaktøren fjernet. Det siste kan du lese om i Hiåsens rapport "Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge"

Hvis du eier anstendighet, stiller du i et møte med Hiåsen og samarbeidspartnere for å gå gjennom dokumentasjon av grove ikke-rettsstatlige forhold i Norge. I det møtet bør din kollega Odd Einar Dørum være en selvskreven deltager.

Med hilsen
Erik Strand

________________________________________________