Hjem

Denne artikkelen omhandler en jente som barnevernet plasserte på en akuttinstitusjon, hvor hun ble boende i to år.

For flere artikler den behandlingen som barn barnevernet har overtatt omsorgen for, får, se Fampos samlemappe på www.fampo.info/bv2.html.