Hjem

Saken mot homøopat Atle Johan Løvaas startet med det som kan karakteriseres som en hekseprosess fra påtalemaktens side. Senere fulgte førstestatsadvokat Walter Wangberg opp med løgnutplanting i Bergens Tidende. Dette forholdet anmeldte Dag Hiåsen til riksadvokaten, som videresendte anmeldelsen til Spesialenheten for politisaker. Spesialenhetens begrunnelse for å henlegge saken, dokumenterer hva Spesialenheten bedriver.

Påklage til riksadvokaten. Les mere
Svarbrever til Spesialenheten for politisaker. Les mere
Brev til riksadvokaten angående løgnutplanting i Bergens Tidende. Les mere
Løgnutplanting i Bergens Tidende. Les mere

05.03.07. Beslutning om ytterligere fortsettelse av hekseprosessen mot Atle Johan Løvaas? Les mere
31.12.06. Påtalemakten anker frifinnelsen. Les mere
14.10.06. En ikke-rettsstatlig prosess. Les mere